Tidigare års aktiviteter

Föreningen Södermalm


Organisationsnummer: 802008-2791

Postadress:

   c/o Sandkil

   Götgatan 107 B

   116 62 Stockholm

Plusgiro: 50 56 31-2


Webmaster: Johan Murray

webmaster@foreningensodermalm.com


© 2020 Föreningen Södermalm

Tidigare års aktiviteter

2018 års kalender

23/3:   Årsmöte

3/4:     Anne Junsjös verkstad, Bondegatan 32

16/5:   Modelljärnväg, Rosenlundsgatan 54

12/6:   Båtresa till Dalenum, Lidingö


13/7:   Trädgård i Skärholmen

9/8:  (extra) Lars Johan Hierta och Hovings Malmgård

22/8:   Vandring i Humlegården med omnejd20/9:   Skördefest

17/10:  Slakthusområdet visas av Anders Djerf

20/11:  Par Bricole (Bellmanhuset på Urvädersgränd)

Tyvärr inställd, återkommer 25 april.

7/2 19: Filmafton - Mannen på taket