Tidigare års aktiviteter

Föreningen Södermalm


Organisationsnummer: 802008-2791

Postadress:

   c/o Sandkil

   Götgatan 107 B

   116 62 Stockholm

Plusgiro: 50 56 31-2


Webmaster: Johan Murray

webmaster@foreningensodermalm.com


© 2020 Föreningen Södermalm

Tidigare års aktiviteter

2019 års kalender

26/2:   KF:s Arkiv och bibliotek

2/4:    Årsmöte

13/4:  Extra - Guidning i Tjurbergsparken  

25/4:  Par Bricole (Bellmanhuset på Urvädersgränd)

13/6:   Med ångfartyget Ejdern till Drottningholm

16/7:   Utflykt till Tensta

22/8:   Vandring på Skepps- och Kastellholmarna

24/9:   Vårt nya Stadsmuseum

17/10:  Skördefest

6/11:    LUMA-huset i Hammarby Sjöstad

16/1 20: Gamla Riksdagshuset på Riddarholmen

12/2 20: Kortfilmer från SF om Södermalm

Tyvärr inställlt!

2018 års kalender

23/3:   Årsmöte

3/4:     Anne Junsjös verkstad, Bondegatan 32

16/5:   Modelljärnväg, Rosenlundsgatan 54

12/6:   Båtresa till Dalenum, Lidingö


13/7:   Trädgård i Skärholmen

9/8:  (extra) Lars Johan Hierta och Hovings Malmgård

22/8:   Vandring i Humlegården med omnejd20/9:   Skördefest

17/10:  Slakthusområdet visas av Anders Djerf

20/11:  Par Bricole (Bellmanhuset på Urvädersgränd)

Tyvärr inställd, återkommer 25 april.

7/2 19: Filmafton - Mannen på taket