Aktiviteter

Föreningen Södermalm


Organisationsnummer: 802008-2791

Postadress:

   c/o Sandkil

   Götgatan 107 B

   116 62 Stockholm

Plusgiro: 50 56 31-2


Webmaster: Johan Murray

webmaster@foreningensodermalm.com


© 2019 Föreningen Södermalm

2019 års aktiviteter


Kalender 


Mer information om de kommande aktiviteterna finns under kalendern

Vill du se tidigare års aktiviteter så klicka här.

26/2:   KF:s Arkiv och bibliotek

2/4:     Årsmöte

 

13/4:  Extra - Guidning i Tjurbergsparken  

25/4:  Par Bricole (Bellmanhuset på Urvädersgränd)

13/6:   Med ångfartyget Ejdern till Drottningholm

16/7:   Utflykt till Tensta


22/8:   Vandring på Skepps- och Kastellholmarna


Mer följer i höst...


Utflykt till Tensta


Tisdagen den 16 juli kl 13:00,

ingen avgift


Samling utanför Tensta T-bana, tag blå linje 10 mot Hjulsta och gå av i Tensta från sista vagnen.


Den konstnärliga utsmyckningen på stationen är gjord av Helga Henschen med temat "En ros till invandrarna"


Gårdarna Stora och Lilla Tensta utgrävdes på 1960-talet och tog sedan under miljonprogrammet form som förorten Tensta. Tensta konsthall med intressanta utställningar, Tensta Tower, ett 18-vånings mångfärgat studenthus, stora fasadmålningar, färgrik marknad, Tensta frikyrka och inte minst Spånga kyrka är värda besök.


Vandring på Skepps- och Kastellholmarna


Torsdagen den 22 augusti 13.00,

ingen avgift


Samling framför Nationalmuseum, buss 65.


Öarna började på 1700-talet bebyggas med praktiska hus för sjökrigsmakten. Dess tid är nu förbi, men kvar finns bl.a. Stampkvarnen, Amiralitetshuset, Långa Raden och inte minst f.d. exercishuset, där nu Moderna Museet finns. Mycket mer får vi veta av vår egen guide Berit Dahlström.