Aktiviteter

Föreningen Södermalm


Organisationsnummer: 802008-2791

Postadress:

   c/o Sandkil

   Götgatan 107 B

   116 62 Stockholm

Plusgiro: 50 56 31-2


Webmaster: Johan Murray

webmaster@foreningensodermalm.com


© 2019 Föreningen Södermalm

2019 års aktiviteter


Kalender 


Mer information om de kommande aktiviteterna finns under kalendern

Vill du se tidigare års aktiviteter så klicka här.

26/2:   KF:s Arkiv och bibliotek

2/4:     Årsmöte

 

13/4:  Extra - Guidning i Tjurbergsparken  

25/4:  Par Bricole (Bellmanhuset på Urvädersgränd)

13/6:   Med ångfartyget Ejdern till Drottningholm

16/7:   Utflykt till Tensta

22/8:   Vandring på Skepps- och Kastellholmarna


Mer följer i höst...


Vandring på Skepps- och Kastellholmarna


Torsdagen den 22 augusti 13.00,

ingen avgift


Samling framför Nationalmuseum, buss 65.


Öarna började på 1700-talet bebyggas med praktiska hus för sjökrigsmakten. Dess tid är nu förbi, men kvar finns bl.a. Stampkvarnen, Amiralitetshuset, Långa Raden och inte minst f.d. exercishuset, där nu Moderna Museet finns. Mycket mer får vi veta av vår egen guide Berit Dahlström.