Guidning i Tjurbergsparken 13 april 2019

Guidning i Tjurbergparken 13/4 2019

En park med kultur- och naturvärden


Naturskyddsföreningen och gruppen Bevara Tjurbergsparken hade inbjudit till en naturguidning i ett av de grönområden på Södermalm som hotas av bebyggelse. Mer om denna finns under fliken ”Byggplaner”, men där verkar det som om det bara är en parkeringsplats vid skolan intill som är aktuell. I själva verket är det hela parksluttningen längs skolgården som ingår i byggplanerna.


Naturskyddsföreningens Stockholmsordförande Anders Tranberg berättade om de natur- och kulturvärden som finns i parken och som nu delvis de planerade nybyggena kan förstöra. Han uppmanade till motstånd mot planerna genom att kontakta politiker och tjänstemän med protester och helst alternativförslag som innebär upprustning av parken utan nybyggen. Byggstart är planerad 2020 efter samråd hösten 2019, så passa på att nu göra också din röst hörd!

Parken går att snygga upp


Idag går en hög vitmålad mur längs skolgården mot parken, länge vandaliserad med mycket vanprydande graffitti utan att stadens påstådda nolltolerans gett något resultat – det är denna som är tänkt att lämna plats för de nya husen.


I parken finns såväl höga och vackra träd som planteringar – just nu mattor av vårblommor, men det lilla vattendrag och den plaskdamm som syns på 50-talsbilden (ett glömt bidrag till förra årets ”Meddelanden”!) är sedan länge torrlagda.


Genom att öppna upp och klottersanera muren och återställa det strömmande vattnet skulle fler få upp ögonen för och trivas i denna något bortglömda oas bakom Blomsterfondens hus vid Ringvägen."Bevara Tjurbergsparken" gör motstånd


Den sista söndagen i varje månad kl. 12 manifesterar gruppen Bevara Tjurbergsparken sitt motstånd mot planerna genom att hålla ett möte i parken. Besök gärna något av dessa!


Text och färgfoton: Hans Björkman

Vykort från 1950-talet

Kort från 1950-talet