Stadsmuseibesök

Stockholms Stadsmuseum den 24 september 2019

Vi kunde ha varit fler, ärligt talat. Bara 4 deltog i vår rundvandring som Topsy ledde i det nyrenoverade fräscha Stadsmuseet där hon tidigare arbetat både som arkeolog och antikvarie.


Historien är gammal men sättet den presenteras på är nytt. De unga i sinnet kan glädja sig åt att få uppleva äldre sätt att leva, och ta bilder av det. De äldre kan återse sin ungdoms Stockholm, åtminstone i de sista salarna.


Utställningen som löper genom hela huset börjar med den protestantiska reformationen 1527 och sträcker sig fram till arkitekternas reformerande protestskapelser av idag. Man kan också säga att den går från kyrklig korsång (på noter) i första salen till profan körsång (med en ljudlig installation) i den sista.  


Vi fick se en mängd tidstypiska miljöer från olika epoker, och det var nog så intressant, men de stora historiska orsakerna till hur och varför Stockholm växt och tidvis krympt från omkr 6 000 innevånare vid medeltidens slut (enl Wikipedia) till dagens miljon framgår inte så tydligt.


Södermalm är ganska väl representerat, i synnerhet under industrialismens början och med Josabeth Sjöbergs måleri. Hur det kommit sig att en del gamla hus faktiskt bevarats på Söder (t.ex. tack vare oss) och i övriga stadsdelar framgick inte heller.


Att återberätta allt vi såg låter sig inte göras här. I stället blir det en kavalkad med bilder som er skribent och fotograf tyckte var intressanta. Väl bekomme!


   Johan Murray


Och så blev vi fria från danskarna också.

Handelsmannen Schwan och hans piga blickar ut över Skeppsbron

Brann gjorde det, många gånger

Topsy studerar Riddarholmen. Varför är inte Söder med på modellen?

Södra stadshuset med ryssgården framför på 1600-talet. Där handlades med päls, tagel och vax mm.

Klotter från 1740 i trapphuset.
Erick gillar Andreas?

Men vi fick vattenledning till slut, av trä.

Dekorativt golv i den museala fotoateljen

Referensbiblioteket har en hel del bra böcker om Södermalm

Man kan också titta i museets byggnadsinventeringar. Här ur kvarteret Midgård från 1974.