I KF-s biblotek och arkiv

KF:s bibliotek & arkiv 26/2 2019

Ett arkiv på väg att flytta


Vi hade tur, alla tolv, som fick besöka KF:s bibliotek och arkiv innan alla föremål och dokument försiktigt lagts i flyttkartonger. Packningen började veckan innan vi kom inför en flytt som orsakas av att KF-huset ska renoveras i samband med den stora ombyggnaden av Slussen. Vart man ska flytta vet ingen än.


Det var bibliotekarie Michael Hagström och arkivarie Per Persson som tog emot oss, berättade och visade runt. Konsumentkooperationen har varit stor i Sverige jämfört med andra länder och har mycket historiskt material från hela landet som är värt att bevara. Det är ungefär lika mycket föremål som dokument.


Biblioteket är anrikt, det startades redan 1927 grundat på äldre boksamlingar och är kvar än som en viktig del av KF:s själ trots företagets dåliga finanser.  Föremål började man samla på först i ett senare skede.

Konsumentkooperationen i Sverige


Svenska konsumentkooperationen grundades redan 1899 efter inspiration från England. Det var en rörelse som ville stärka konsumenternas ställning gentemot affärsinnehavare och som även hade sociala ambitioner. Ur verksamhetsberättelsen: ”Låtom oss tydligt och klart se att den rörelse vi arbetar uti icke är någon vanlig krämarrörelse, utan ett ekonomiskt system vars främsta mål måste vara en lyckligare mänsklighet.”


Rörelsen utvecklade en egen affärskedja och så småningom egna tillverkningsindustrier. Dessa bekämpade genom egna märken marknadens monopol, t.ex. på margarin och glödlampor, och kunde framgångsrikt sänka priset på en rad varor. De utvecklade också nya produkter och försäljningsmetoder som färdigmat i konservburkar (1929), snabbköp (1947), plastpåsar (1965) och blå-vitt bassortiment (1979). KF:s provkök startades 1943 och Vår kokbok började ges ut 1951. KF:s ergonom Elly Löfstrand började med husmorsgymnastik 1942.


Vill man veta mer om KF:s historia finns det gott om material att söka i på KF:s hemsida i menyn Blogg och Bibliotek. Vad sägs om en drygt 100-årig receptsamling? Vi fastnade för ett recept från 1916 av Soltorkad gädda.

Ett givande besök


Det fanns mycket spännande kvar att titta på bland travarna av flyttkartonger. Vi tittade på affischer och foton av gamla produkter, liksom massor av korgar, kundvagnar, vågar, kassaapparater och tändsticksaskar. I en vrå stod ett intressant gammalt golvur med klockspel och väntade på att bli lagat.


Besöket avslutades överraskande med en liten julklappsutdelning, för det fanns användbara föremål och böcker över som delades ut. Vi gick sedan hem både själsligt och materiellt rikare.


Text och foton: Johan Murray