Arkiv

Arkiv

Medlemstidningens tidigare utgåvor


Vår förening ger före årsmötet på våren ut en medlemstidning som kallas Meddelanden. Den har ofta ett tema med kulturell anknytning.


Alla tidigare utgåvor finns tillgängliga här på hemsidan. Klicka på bunten här intill så visas en innehållsförteckning där man kan hitta många läsvärda artiklar. Klicka sedan på utgåvans rubrik (årtalet) så visas hela tidningen på din skärm.

Södergårdens Stockholmianabibliotek


I Södergårdens hus på Götgatan mitt i backen ner mot Medborgarplatsen finns ett bibliotek med en förnämlig samling med böcker om Stockholm som man kan låna. Många är skänkta av Föreningen Södermalms tidigare ordförande Bengt Ringberg. Bilden visar några exempel på böcker om Söder.

Per Anders Fogelströms boksamling


1999 skänktes Per Anders Fogelströms samling av Stockholmsmaterial till Stadsmuseet. Där ingick en boksamling på cirka 80 hyllmeter. Litteraturen är från 1700-talet och framåt med tonvikt på 1800- och 1900-talen. Hela samlingen är tillgänglig för forskare och allmänheten. Valda delar går att ladda ner från Stadsmuseets digitala arkiv.

Nya intressanta böcker om Södermalm

Kring Hammarby sjö, del 2.


Av Hans Björkman


Innan Hammarby sjöstad byggdes såg området helt annorlunda ut. Vad de flesta inte vet är att också Hammarbyleden förändrade området totalt när den byggdes i slutet av 1910- och början av 1920-talet. Dessförinnan var Hammarby sjö en idyll i stadens utkant, där bara ett fåtal fabriker bröt av mot strändernas grönska. Nu uppfördes provisoriska dammar mot Saltsjön, Sicklasundet och Årstaviken, man började schakta och muddra för den nya leden och pumpade vartefter ut allt vattnet. Så byggdes kajer, lastplatser, magasin och andra hamnanläggningar och när vattnet fyllts på igen låg ytan nästan fem meter lägre än innan. Det hela resulterade i en också för godstransporter viktig sjötrafikled, tidigare hade inte funnits möjlighet för någon sjötrafik alls vid Skanstull eller Danvikstull.  Vid Hammarby sjö byggdes också Danviksbron och Skansbron samt slussanläggningarna vid Skanstull och Sickla kanal och många nya företag etablerade sig på båda sidor om leden.


Här berättar Hans Björkman om hur det gick till när trakten fick sin första stora omdaning. Du guidas genom byggets alla faser och får följa med vad som förändrades på Södermalm på hela sträckan mellan Skanstull och Danvikstull fram till dess nästa gång stadsbilden blev en annan – allt dessutom illustrerat med en mängd bilder, de flesta aldrig publicerade tidigare. Se, läs och kanske minns ett förgånget Söder!

Kring Hammarby sjö, del 1

Tiden före Hammarbyleden


Av Hans Björkman


Hammarby sjöstad har blivit ett begrepp, inte bara för dem som bor i Stockholm utan också långt utanför, även internationellt. Innan sjöstaden byggdes var området kantat av industrier och hamnanläggningar och Hammarbyleden var en viktig sjötrafikled också för godstransporter.


Mindre än ett sekel tillbaka såg det helt annorlunda ut. Här fanns en insjö, till stor del omgiven av lummiga stränder. Det gick att ta båten till Nackanäs via Sickla, men inte ut i Mälaren eller Saltsjön. Nedanför Fåfängan ruvade Danvikens hospital på dystra minnen ända sedan Gustav Vasas tid och på Danviksklippan stod länge en stor väderkvarn. Lugnet var inte ett skjulområde utan en samling bostadshus vid den slingrande landsvägen mot Värmdö, Stora Sickla låg nära stranden och i söder var Hammarby gård omgiven av ren landsbygd där nu Tvärbanan rullar mellan nya blänkande kvarter. På Södermalmssidan låg då inte bara Barnängens gård, som ännu är kvar, utan också t.ex. Liljeholmens stearinfabrik, Stockholms Bomullsspinneri & Väfveri AB och Färgargården vid den gamla vintertullen.


I boken, utgiven av Trafik-Nostalgiska förlaget, får du se och läsa om allt detta – i text och bild skildrar Hans Björkman området från äldsta tider fram till den stora omdaningen på 1910- och 20-talen. Många bilder, flertalet aldrig tidigare publicerade, inte minst från Södermalm.