Besök hos Stockholms Modelljärnvägsklubb

Hos Stockholms Modelljärnvägsklubb 16 maj 2018

En kulturhistorisk gärning i miniatyr


Rätt nära Ånghästparken vid Södra Station, i källaren till ett vanligt kontorshus, har sedan 1969 byggts en ovanligt stor liten kulturskatt, i form av ett mellansvenskt bergsbrukslandskap med förebilder från verkligheten, åtminstone för byggnaderna och järnvägsstationerna.


Man har valt att avbilda en sensommardag år 1955, just innan motboken avskaffades, inte bara för att 50-talet var en blomstringstid för järn- och stålindustrin utan också en intressant brytningstid för järnvägen. Det fanns såväl ånglok, som diesel och el. Det fanns även 1:a, 2:a och 3:e klass, och det var fortfarande vänstertrafik.


Anläggningen har ca 180 m spår, där medlemmarna i Stockholms Modelljärnvägsklubb (SMJ) kan köra sina egna lok och vagnar i H0-skala (1:87) oavsett om de är hembyggen eller köpts färdiga.


Man har svårt att rekrytera damer och ungdomar till klubben, men i vår blandade besöksgrupp visade alla stort intresse för den fina detaljrikedomen. En del byggnader är så väl gjorda att man kan titta in i dem och se små interiörer.


Det krävs en hel del kunnande av många olika slag för att åstadkomma detta fina byggande och få trafiken att fungera utan incidenter, och i klubben hjälper man varandra med expertråd. Man har en mångårig tradition att utgå ifrån. Redan 1950 började man bygga sin första gemensamma bana, då i Sagerska husen på Hamngatan. Endast en station från den tiden är kvar, Ekensholm, och därför kallas denna anläggning fortfarande Ekensholmsbanan ibland.


Efter att ha fått titta noga på alla detaljer och se banan användas "på riktigt" i en verklighetstroget trafikspel, fick vi fika med några av medlemmarna och höra dem berätta om sina specialiteter. En mycket trevlig avslutning på ett mycket trevligt besök!


Text och foton: Johan Murray


För mer information, se SMJ:s hemsida: http://www.smj.org