Hos Par Bricole

Besök hos Par Bricole 25/4 2019

Stockholms enda äkta Bellmanbostad


Att ta sig upp för den kullriga och branta backen till Urvädersgränd 3 är svårt idag även om väglaget är bra och man är ung, rask och nykter. Lika svårt bör det ha varit för Carl Michael Bellman som bodde här som 30-34 åring i en 2 rums enkel vindslägenhet med sin bror. Det var en mycket produktiv tid för Bellman som skrev de flesta av Fredmans Epistlar i huset.


Nu ägs 1700-talshuset av ordenssällskapet Par Bricole och vi var 8 från Föreningen Södermalm som hade glädjen att få Bellmans och sällskapets historia presenterad för oss av den oerhört kunniga ciceronen Bengt Jonshult och höra sånger framförda av trubaduren Gunnar Ekman.


En stor poet och underhållare


Att Bellman hade talang för att dikta upptäcktes redan när han feberyrade på vers i barndomshemmet, den Dauerska Malmgården (riven), som låg i hörnet av nuvarande Bellmansgatan och Hornsgatan invid Maria Kyrkogård. Han gick i den trivialskola där hans morfar prästen Michael Hermonius var rektor och blev även undervisad av informatorer. Denna uppfostran gjorde honom riktigt språk- och bibelkunnig. Redan som 17-åring översatte han tyska psalmtexter till svenska.

 

Han hade flera framstående släktingar och 14 yngre syskon (men bara 8 blev vuxna).


På 1760-talet började Bellman driva med det då vanliga ordensväsendet (som han själv deltog i) genom de mycket populära och burdusa teaterföreställningar där han själv gestaltade alla roller om sitt fiktiva sällskap Bacchi Orden där man bara kunde bli dubbad till riddare om man på offentlig plats setts två gånger ligga full i rännstenen. I spelet förekom många välkända Stockholmsgestalter, även utslagna och andra suputer.


Ingen vet hur stort Bellmans eget intresse för sprit var, men han sägs ha varit mycket svårtrugad.


Detta persongaller införlivade han i sin diktning under 1770-talet, främst i Fredmans Epistlar men även i skillingtryck. Musiken till Epistlarna och de senare skrivna Fredmans Sånger lånade han från tyska, italienska och franska kompositörer som besökte Stockholm. Det var långt innan det fanns någon organiserad upphovsrätt. Han skrev mycket annat också, såväl religiösa texter som teaterstycken.


1777 som 37-åring gifte han sig med den 15 år yngre Lovisa Grönlund och fick med tiden 4 söner.


1800-talets Bellmanskult


Några av Bellmans vänner tyckte att Bacchi orden borde finnas i verkligheten och grundade så Par Bricole (=Av en slump) 1779. Bellman övertalades att vara med som ordensskald.


Under 1780-talet lugnade sig Bellman och skrev visor i mera moralisk stil.


Bellman ville gärna ge ut Fredmans Epistlar och Sånger i tryck, och fick det 1790-91 med hjälp av notförläggaren Olof Åhlström och författaren Johan Henric Kellgren, fast det var 20 år sedan de var som mest populära.


Under 1800-talets nationalistiska akademiska yra kom Bellman att framstå som nationalskald och hyllades med en ståtlig byst på Djurgården, invigd 26 juli 1829. Minnet av detta högtidlighåller Par Bricole än idag.


Att Bellman var populär även bland allmänheten visar mängden ofta ekivoka Bellmanhistorier om honom som smart, kvick och anarkistisk. De florerade redan under tidigt 1800-tal. Från ca 1900 och fram till idag handlar historierna mer om nationalkaraktärerna Tysken, Rysken och Bellman.


Par Bricole - inte bara Bellmansfester


Par Bricole kom att växa och bilda flera nya loger ute i landet under 1800-talet. 1938 köpte moderlogen huset på Urvädersgränd 3 sedan forskningen visat att Bellman verkligen bott där och iordningsställde hans 2-rummare på vinden som museum. Endast väggputsen är kvar från Bellmans tid. Lägenheten är möblerad med tidstypiska möbler. Här finns även en kopia på Bellmans dödsmask och i källaren hans cister, ett lutliknande instrument med mandolinklang.


I Bellmanhusets trädgård byggde Par Bricole en liten samlingssal för dubbning av sina ordensriddare mm. Festerna för sina drygt 1000 Stockholmsmedlemmar kan man inte hålla där.


Liksom i andra ordenssällskap så kan medlemmarna stiga i graderna. Den högsta graden, den 12:e, kallas riddare av svarta korset och sådana medlemmar får sätta upp en egen vapensköld med ett passande valspråk i riddarsalen. Även HMCG har sin sköld där.


Par Bricole är ett sällskap bara för män, som förutom festerna arrangerar kulturella verksamheter: Kör, orkester, vissång, golfspel, resor... Man behöver i regel vara rekommenderad av två medlemmar för att kunna få vara med.

 

Text och foton

   Johan Murray

Gunnar Ekman och Bengt Jonshult
i Riddarsalen

Bengt Jonshult och Gunnar Ekman och 
på vindsvåningen

Bengt Jonshult och Bellmans dödsmask 
i Bellmanrummen