Om oss

Om Föreningen Södermalm


Historia


FÖRENINGEN SÖDERMALM som är politiskt och religiöst obunden bildades en januaridag 1954 hemma hos Thord O:son Nordberg, då chef för byggnadsavdelningen på Stadsmuseet.


Den tog som sin uppgift att "verka för bevarandet av Södermalms kultur- och skönhetsvärden samt att väcka intresset för dess historia och minnen". Föreningens föregångare var Mariaföreningen som särskilt arbetat för att rädda den gamla bebyggelsen på Mariabergets nordsida från en då hotande förstörelse. En av den nya föreningens första stora uppgifter blev att göra vad man kunde för att rädda Södra teatern samt Mosebacke och trakten kring Mosebacketorg.


Föreningen arbetar genom att driva opinion och protestera mot planer på rivningar och nybyggen som hotar Södermalms karaktär. Föreningen ger ut tidskriften Meddelanden och arrangerar medlemsmöten och utflykter. Föreningen samverkar med Sofia Hembygdsförening och Högalids Hembygdsförening.


Sedan 1983 har Föreningen i form av statyetten "Kasper" kunnat hedra personer som arbetat för Södermalms förbättrande och bevarande och för spridande om kunskap om stadsdelen.


Resultaten som nåtts visar hur viktigt och värdefullt det är att det finns en vaken och aktiv lokal opinion. Vi hoppas därför att allt fler Söderbor och Södervänner hjälper till med att hålla ett öga på det som sker och lär sig mer om den del av Stockholm som i alldeles särskilt hög grad angår oss alla, genom att bli medlemmar.  Hjälp oss att stärka en nödvändig och ofta framgångsrik opinion!Styrelse 2023

Ordförande

Topsy Bondeson

08-84 84 06

topsybondeson@hotmail.com

Sekreterare, hemsida, GDPR, Meddelanden

Johan Murray

070-572 72 38

webmaster@foreningensodermalm.com

Kassör

Medlemsregister

Ledamot

Inger Sandkil

Ledamot

Stella Fare

073-571 79 74
stellafare@gmail.com

Ledamot

Jesper Brunius

Ledamot

Annelie Holst 
073-826 20 31

Ledamot

Joakim Bergman

Ordinarie  revisorer

Uno Rubin, vakant

Suppleant

VakantHedersledamot

Sture HolmberghStadgar


§ 1


Föreningens namn är ”Föreningen Södermalm”


§ 2


Föreningens ändamål är att verka för bevarandet av Södermalms kultur- och skönhetsvärden samt att väcka och vidga intresset för Södermalms historia och minnen


§ 3


Som medlemmar kan alla nuvarande och tidigare söderbor eller andra, som hyser intresse för föreningens verksamhet, vinna inträde.För att läsa hela stadgarna, klicka här.

Integritetspolicy


Föreningen Södermalm är ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet. För att kunna bedriva denna enligt ändamålen behöver vi behandla vissa personuppgifter. Vi ska göra det så restriktivt som möjligt, dvs. inte ha fler uppgifter än som verkligen behövs, inte ha kvar dem längre än nödvändigt, inte använda dem till annat än avsett, se till att de förblir korrekta och förvara dem säkert.


Det gäller bl.a. för administration av löpande föreningsaktiviteter (t.ex. medlemsmöten, styrelsemöten), kommunikation med medlemmarna (kallelser till aktiviteter m.m.) samt hantering medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter m.m.).


För att läsa hela integritetspolicyn, klicka här.