Om oss

Föreningen Södermalm


Organisationsnummer: 802008-2791

Postadress:

   c/o Sandkil

   Götgatan 107 B

   116 62 Stockholm

Plusgiro: 50 56 31-2


Webmaster: Johan Murray

webmaster@foreningensodermalm.com


© 2020 Föreningen Södermalm

Om Föreningen Södermalm


Historia


FÖRENINGEN SÖDERMALM som är politiskt och religiöst obunden bildades en januaridag 1954 hemma hos Thord O:son Nordberg, då chef för byggnadsavdelningen på Stadsmuseet.


Den tog som sin uppgift att "verka för bevarandet av Södermalms kultur- och skönhetsvärden samt att väcka intresset för dess historia och minnen". Föreningens föregångare var Mariaföreningen som särskilt arbetat för att rädda den gamla bebyggelsen på Mariabergets nordsida från en då hotande förstörelse. En av den nya föreningens första stora uppgifter blev att göra vad man kunde för att rädda Södra teatern samt Mosebacke och trakten kring Mosebacketorg.


Föreningen arbetar genom att driva opinion och protestera mot planer på rivningar och nybyggen som hotar Södermalms karaktär. Föreningen ger ut tidskriften Meddelanden och arrangerar medlemsmöten och utflykter. Föreningen samverkar med Sofia Hembygdsförening och Högalids Hembygdsförening.


Sedan 1983 har Föreningen i form av statyetten "Kasper" kunnat hedra personer som arbetat för Södermalms förbättrande och bevarande och för spridande om kunskap om stadsdelen.


Resultaten som nåtts visar hur viktigt och värdefullt det är att det finns en vaken och aktiv lokal opinion. Vi hoppas därför att allt fler Söderbor och Södervänner hjälper till med att hålla ett öga på det som sker och lär sig mer om den del av Stockholm som i alldeles särskilt hög grad angår oss alla, genom att bli medlemmar.  Hjälp oss att stärka en nödvändig och ofta framgångsrik opinion!Styrelse 2018

Ordförande

Topsy Bondeson

08-84 84 06

topsybondeson@hotmail.com

1:vice Ordförande

Sture Holmbergh

08-20 67 93

holmbergh30@bredband.net

Sekreterare   

Hans Björkman

08-774 81 89

hansbjorkman@gmail.com

Kassör

Inger Sandkil

08-641 78 64

ingercfs@hotmail.com

Medlemsregister

Marianne Wikstrand

070-745 59 68

mary.wik@hotmail.com

Ledamot

Per Granfall

08-715 62 99

Ledamot, hemsida, GDPR

Ledamot

Berit Dahlström       stadsvandringar@hotmail.comOrdinarie  revisor

Bengt Carlsson

Ordinarie  revisor

Uno Rubin

Suppleant

VakantHedersledamot

Pauline Berg

Stadgar


§ 1


Föreningens namn är ”Föreningen Södermalm”


§ 2


Föreningens ändamål är att verka för bevarandet av Södermalms kultur- och skönhetsvärden samt att väcka och vidga intresset för Södermalms historia och minnen


§ 3


Som medlemmar kan alla nuvarande och tidigare söderbor eller andra, som hyser intresse för föreningens verksamhet, vinna inträde.För att läsa hela stadgarna, klicka här.

Integritetspolicy


Föreningen Södermalm är ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet. För att kunna bedriva denna enligt ändamålen behöver vi behandla vissa personuppgifter. Vi ska göra det så restriktivt som möjligt, dvs. inte ha fler uppgifter än som verkligen behövs, inte ha kvar dem längre än nödvändigt, inte använda dem till annat än avsett, se till att de förblir korrekta och förvara dem säkert.


Det gäller bl.a. för administration av löpande föreningsaktiviteter (t.ex. medlemsmöten, styrelsemöten), kommunikation med medlemmarna (kallelser till aktiviteter m.m.) samt hantering medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter m.m.).


För att läsa hela integritetspolicyn, klicka här.