Utflykt till Hovings Malmgård

Ett förfallet byggnadsminne


Hammarby är en trakt med anor. På vikingatiden gick farleden från Baggensfjärden till Birka här, ända tills landhöjningen gjorde det omöjligt. Förr var vatten något som förenar men nu skiljer det i stället Södra Sjöstaden från den Norra.


Dagens utflykt arrangerades av Sjöstadens Hembygdsförening och leddes av Sjöstadsguiden Inger Johansson. Den gick till 1800-talet och till Hovings Malmgård och lockade närmare 200 deltagare trots den stekande hettan.


Då var Södermalm med sina malmgårdar Stockholms trädgård.  Gårdarna var sommarbostäder till stadens burgna familjer där mycket frukt,  grön- och rotsaker odlades. Med tiden kom den östra delen att utvecklas till ett stort fabriksområde.


Vid sjöstranden lite söder om Fåfängan uppfördes 1770 en malmgård åt Carl Gustaf Hoving som tillverkade textilfärger. Han malde dem i kvarnen på berget på andra sidan sjön och de användes i närliggande textilindustrier.

Foto: Hans Björkman

Till Hovings Malmgård den 9 augusti 2018

Denna gård köpte publicisten, politikern och fabrikören Lars Johan Hierta och han bodde här med sin familj 1842 till 1848. Norr om malmgårdshuset lät han bygga Liljeholmens Stearinfabrik som fanns kvar ända tills den 1970 flyttade till Oskarshamn.


Lars Johans föräldrar trodde på jämställdhet och gav såväl Lars Johan som hans systrar en smått modern uppfostran utan aga och med god utbildning. Lars Johan kom med sina populära tidningar Aftonbladet 1, Aftonbladet 2, Aftonbladet 3 (och så vidare för de drogs in) och som riksdagsman att medverka till opinionsbildning och många reformer i jämställd anda, bl.a. ståndsriksdagens avskaffande.

Lars Johan Hierta

Huset kom i Stockholm stads ägo och rustades 1979 upp men såldes år 2000 till fastighetsbolaget Einar Mattsson och har sedan dess förfallit så svårt att det ser ut att kunna rasa när som helst. Det är hål i taket och många grova sprickor i ytterväggarna trots att Stadsmuseet blåklassat huset. Det är den högsta bevarandegraden och ägaren är skyldig att underhålla huset väl. Detta upprörde deltagarna mycket och stödet för hembygdsföreningens försök att påverka politikerna att ingripa var mycket stort.


Kvarteren i omgivningen har namn efter olika kolonialvaror eftersom det blev frihamn här när Hammarbykanalen öppnades 1930. Utflykten gick vidare till kvarteret Persikan som nu ska rivas och bli till nytt bostadsområde om några år.


Text

   Johan Murray


Foto:Johan Murray

Foto:Hans Björkman