Ersta Museum

Besök på Ersta Museum den 4 maj 2023

På Erstaklippan, som länge har varit en byggarbetsplats, är Ersta Diakonisällskaps nya sjukhus snart klart för invigning. Det blir 300 nya vårdplatser och delvis en ny vårdinriktning. Sett i det långa perspektivet är utbyggnad och förnyelse något typiskt för Ersta Diakoni, samtidigt som det sociala engagemanget och diakonin i sig inte förändrats. Behov av det finns det än, fast annorlunda.


Men, vi 11 medlemmar kom inte till Ersta Museum för det nyas skull. Där väntade den mycket kunniga guiden Sofia Weglert som arbetat ett 40-tal år på Erstas administration på oss för att visa utställningen ”I starka kvinnors sällskap”. Det är 170 år av kvinnohistoria.

Oblatbageri och museum kring porten.
Administration till höger.
Sjukhuset från 1905 i fonden.

Marie Cederschiöld 1859

Vid mitten av 1800-talet hade industrialismen tagit fart. Nöden och sjukligheten bland de som kom till Stockholm för att få jobb var stor. De kristna väckelserörelserna hade ett starkt intresse att hjälpa dessa stackars människor. Den småländska prästdottern Marie Cederschiöld sändes till Kaiserswerth i Tyskland att studera till diakon där.


1851 åtog hon sig det mycket ansträngande arbetet att leda den nya diakonianstalten först på Pilgatan 8 sedan vid Jaktvarvet på Kungsholmen med 12 vårdplatser för kvinnor. Sångerskan Jenny Lind bekostade hyran. De kristna unga flickor, en del inte så lättfostrade, som utbildade sig där blev som diakonissor både sjuk- och själavårdare.


Diakonissyrket var ett kall som de vigdes till och som lade grunden till en livslång systergemenskap. Diakonissorna vårdade inte bara de sjuka utan värnade också de fattigaste och mest utsatta kvinnorna i samhället och deras barn.

Sjukhussäng med Erstabäddning

Barnhemmet

1864 flyttade verksamheten till Ehrstad Malmgård på Söder, som bland andra ägts av familjen Grill. De två 1700-talshusen kring porten, där museet och oblatbageriet nu ligger, är kvar från malmgårdstiden.


Ett nytt, vackert, praktiskt och hygieniskt sjukhus byggdes. Där kunde 40 patienter få vård och med bostäder och samlingsrum för diakonissorna. Vården på Ersta fick patienterna betala för, men till de fattiga erbjöds frisängar.


Barn till ”vanartiga” kvinnor erbjöds att bo i ett barnhem på övervåningen i nuvarande museihuset, där de även fick enklare skolgång och sömnadsundervisning.


Diakonissorna skulle inte gifta sig men kunde stanna kvar och bli omhändertagna på sin ålderdom i Erstas nybyggda diakonisshus. De fick också möjligheten att få rekreation i sommarhemmet Betania vid Boda brygga på Värmdö.

I utbildningen skiljer man numera mellan sjuksköterska och diakon som yrken. Diakoner av idag har en grön skjorta med ”frimärke” i halsen och en brosch när de är i tjänst. Förr var diakonissorna klädda i svart klänning med vit krage och vit hätta.


För att kunna utbilda sig till diakon idag, behöver man ha en högskoleutbildning inom psykologi, socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa samt vara antagen som diakonkandidat av sitt stift. Nu kan även män bli diakoner.

Guds Moder
ikon målad och skänkt 1998
av Karl-Gustaf Johansson 

Oblater, frimärken, textilier

Sjuksköterske- och diakondräkter

Under 1800-talet finansierades verksamheten med stora donationer och gåvor, samt av en paramentavdelning där man tillverkade och sålde textilier för kyrkligt bruk. Under 1900-talet tillkom inkomster från oblat-tillverkningen, från diakonissornas syslöjd och från frimärksauktioner.


I början på 1900-talet byggdes ett nytt större sjukhus på tomten intill, Lilla Ersta, som även tog emot patienter från kommunen. Det sociala arbetet växte också till med många behjärtansvärda satsningar för människor med olika svårigheter, satsningar som samhället sedan tagit efter: på hemlöshet, drogberoende, psykisk ohälsa, våldsutsatta, döende m. fl.

Kyrkan, som ritades i nygotisk stil av Per Ulrik Stenhammar och som byggdes med insamlade medel, invigdes 1872 av ärkebiskop Sundberg. Krucifixet, som antas komma från Oberammergau i Bayern avbildas på Erstas oblater. Kyrkan har blivit omfattande renoverad 1968-69 och 2014, och då även fått ny utsmyckning. Orgeln är från 1971 och är byggd av Olof Hammarberg.


Det finns jultraditioner som sägs ha introducerats här. En sådan är adventsljusstaken med fyra ljus. En annan är den katolska traditionen med julkrubba. Ersta Kyrkas egen är från 1905 och vårdas ömt.

Text och foton: Johan Murray.