Start

Älskar även du Södermalm?


Vi tycker att det är en fantastiskt intressant del av Stockholm!


Vår förening ska verka för bevarande av Södermalms kultur och skönhetsvärden samt väcka och vidga intresset för dess historia och minnen.


Föreningen Södermalm bildades 1954 inför de stora omdaningar som då diskuterades med avsikten att hjälpa till att finna lösningar utan att allt det som ger Söder sin karaktär och trevnad offras.  En medlem som starkt kom att ge föreningen sin prägel var författaren Per-Anders Fogelström.


Bli medlem!


Vi behövs än idag! Bli gärna medlem och kom på våra utflykter och sammankomster så får du reda på vad som hänt och händer på Södermalm med omnejd! Man behöver inte bo på Söder eller vara född på Söder för att vara med.


Årsavgiften är  från 2023 150:- och sätts in på vårt
plusgiro 50 56 31 - 2.
Ange namn, adress och E-post. 


För medlemsavgiften får man medlemsskriften "Meddelanden", vara med om utflykter,  vandringar,  studiebesök,  föredrag och andra andliga och lekamliga muntrationer

Senaste nytt


12/6 2024

Barnängen och Hammarby Sjöstad.
Läs reportaget här.


27/5 2024

Till Söders kolonier.
Läs reportaget här.


22/4 2024

Föredrag om Per Anders Fogelström. Läs reportaget här.


20/3 2024
Årsmöte. Läs protokollet här.


6/3 2024
Årets Meddelanden är nu postat till våra medlemmar. Det handlar om Söders Träd och innehåller vårens program med en kallelse till årsmöte den 20 mars i Dosthoffska huset i Björns trädgård. Läs mer här.

11/12 2023

Föredrag om Söders hamnar och varv. Läs reportaget här.


20/11 2023

Besök i fd St Paulskyrkan.
Läs reportaget här.