Start

Föreningen Södermalm


Organisationsnummer: 802008-2791

Postadress:

   c/o Sandkil

   Götgatan 107 B

   116 62 Stockholm

Plusgiro: 50 56 31-2


Webmaster: Johan Murray

webmaster@foreningensodermalm.com


© 2020 Föreningen Södermalm

Älskar även du Södermalm?


Vi tycker att det är en fantastiskt intressant del av Stockholm!


Vår förening ska verka för bevarande av Södermalms kultur och skönhetsvärden samt väcka och vidga intresset för dess historia och minnen.


Föreningen Södermalm bildades 1954 inför de stora omdaningar som då diskuterades med avsikten att hjälpa till att finna lösningar utan att allt det som ger Söder sin karaktär och trevnad offras.  En medlem som starkt kom att ge föreningen sin prägel var författaren Per-Anders Fogelström.


Bli medlem!


Vi behövs än idag! Bli gärna medlem och kom på våra utflykter och sammankomster så får du reda på vad som hänt och händer på Södermalm med omnejd! Man behöver inte bo på Söder eller vara född på Söder för att vara med.


Årsavgiften är  100:- och ska sättas in på Pg 50 56 31 - 2

Ange namn, adress och E-post.


För medlemsavgiften får man medlemsskriften "Meddelanden", vara med om utflykter,  vandringar,  studiebesök,  föredrag och andra andliga och lekamliga muntrationer

Senaste nytt


Visningen av kortfilmer från SF den 12 februari blir tyvärr inställd pga problem med lokalen.


Nästa evenemang är årsmötet. Mer information kommer...


16/1 2020

Det gamla riksdaghuset. Reportage.


6/11 2019

Besök i Luma-huset. Reportage.


17/10 2019

Skördefest. Reportage.


24/9 2019

Rundvandring i  nya Stadsmuseet. Reportage


11/9 2019

Höstens aktivitetsprogram är postat.

Nu kan man läsa om höstens och vinterns aktiviter här på hemsidan


22/8 2019

Rundvandring på Skepps- och Kastellholmarna. Reportage