Start

Älskar även du Södermalm?


Vi tycker att det är en fantastiskt intressant del av Stockholm!


Vår förening ska verka för bevarande av Södermalms kultur och skönhetsvärden samt väcka och vidga intresset för dess historia och minnen.


Föreningen Södermalm bildades 1954 inför de stora omdaningar som då diskuterades med avsikten att hjälpa till att finna lösningar utan att allt det som ger Söder sin karaktär och trevnad offras.  En medlem som starkt kom att ge föreningen sin prägel var författaren Per-Anders Fogelström.


Bli medlem!


Vi behövs än idag! Bli gärna medlem och kom på våra utflykter och sammankomster så får du reda på vad som hänt och händer på Södermalm med omnejd! Man behöver inte bo på Söder eller vara född på Söder för att vara med.


Årsavgiften är  100:- och sätts in på vårt plusgiro 50 56 31 - 2

Ange namn, adress och E-post.


För medlemsavgiften får man medlemsskriften "Meddelanden", vara med om utflykter,  vandringar,  studiebesök,  föredrag och andra andliga och lekamliga muntrationer

Senaste nytt


9/6 2022

Båttur Storholmen runt.
Läs reportaget här.


10/5 2022

Visning av Västertorps skulpturpark. Läs reportaget här.


22/4 2022

Utställning på Medeltidsmuseet
om utgrävningar på Södermalm

Läs reportaget här.


14/3 2022

Meddelanden nr 63, vår publikation, postas med kallelse till årsmötet i Ekermanska malmgården den 29:e mars kl 15. Vårens och sommarens aktivitetsprogram finns nu här på hemsidan.


18/1 2022

Vårt Plusgiro fungerar igen.


4/1 2022
Vårt Plusgiro är tillfälligt ur bruk pga omförhandling med banken.