Start

Älskar även du Södermalm?


Vi tycker att det är en fantastiskt intressant del av Stockholm!


Vår förening ska verka för bevarande av Södermalms kultur och skönhetsvärden samt väcka och vidga intresset för dess historia och minnen.


Föreningen Södermalm bildades 1954 inför de stora omdaningar som då diskuterades med avsikten att hjälpa till att finna lösningar utan att allt det som ger Söder sin karaktär och trevnad offras.  En medlem som starkt kom att ge föreningen sin prägel var författaren Per-Anders Fogelström.


Bli medlem!


Vi behövs än idag! Bli gärna medlem och kom på våra utflykter och sammankomster så får du reda på vad som hänt och händer på Södermalm med omnejd! Man behöver inte bo på Söder eller vara född på Söder för att vara med.


Årsavgiften är  100:- och sätts in på vårt plusgiro 50 56 31 - 2

Ange namn, adress och E-post.


För medlemsavgiften får man medlemsskriften "Meddelanden", vara med om utflykter,  vandringar,  studiebesök,  föredrag och andra andliga och lekamliga muntrationer

Senaste nytt


18/1 2022

Vårt Plusgiro fungerar igen.


4/1 2022
Vårt Plusgiro är tillfälligt ur bruk pga omförhandling med banken.


10/11 2021

Gåsmiddag! Läs reportaget här.


19/10 2021

Årsmötet per post avslutas och vi räknar de röster som inkommit med post (och e-post).


7/10 2021

Sedan årsmötet i mars 2020, precis före pandemin, har vi inte kunnat ha några större medlemsaktiviteter. Styrelsen har dock sammanträtt och producerat vår publikation Meddelanden nr 62 som nu postats tillsammans med en blankett för röstning vid 2021 års försenade årsmöte som genomförs per post.


April 2020

På grund av Corona skjuter vi upp besöket hos Bergmans Konstgjuteri 15/9.  Av samma skäl skjuts promenaden i Hammarby Sjöstad 6/5 upp till ett senare tillfälle,  liksom vandringen i Västertorp den 14 juli och vandringen på Östermalm 30 augusti