Start

Älskar även du Södermalm?


Vi tycker att det är en fantastiskt intressant del av Stockholm!


Vår förening ska verka för bevarande av Södermalms kultur och skönhetsvärden samt väcka och vidga intresset för dess historia och minnen.


Föreningen Södermalm bildades 1954 inför de stora omdaningar som då diskuterades med avsikten att hjälpa till att finna lösningar utan att allt det som ger Söder sin karaktär och trevnad offras.  En medlem som starkt kom att ge föreningen sin prägel var författaren Per-Anders Fogelström.


Bli medlem!


Vi behövs än idag! Bli gärna medlem och kom på våra utflykter och sammankomster så får du reda på vad som hänt och händer på Södermalm med omnejd! Man behöver inte bo på Söder eller vara född på Söder för att vara med.


Årsavgiften är  från 2023 150:- och sätts in på vårt
plusgiro 50 56 31 - 2.
Ange namn, adress och E-post. 


För medlemsavgiften får man medlemsskriften "Meddelanden", vara med om utflykter,  vandringar,  studiebesök,  föredrag och andra andliga och lekamliga muntrationer

Senaste nytt


25/9 2023
Höstens program är nu på väg med posten till våra medlemmar och går att läsa här på hemsidan. Till några som missat årets avgift skickar vi också med ett inbetalningskort.


17/8 2023

Vandring på Långholmen. Läs reportaget här.


17/5 2023

Utflykt till Hagalunds Tvätterimuseum. Läs reportaget här.


4/5 2023

Besök på Ersta Museum.

Läs reportaget här.


19/4 2023

Besök på Almgrens Sidenväveri.

Läs reportaget här.


1/3 2023

Årets Meddelanden som handlar om Bryggerier på Södermalm är nu på väg till medlemmarna per post. I den kallar vi till Årsmöte den 15:e mars.