Start

Älskar även du Södermalm?


Vi tycker att det är en fantastiskt intressant del av Stockholm!


Vår förening ska verka för bevarande av Södermalms kultur och skönhetsvärden samt väcka och vidga intresset för dess historia och minnen.


Föreningen Södermalm bildades 1954 inför de stora omdaningar som då diskuterades med avsikten att hjälpa till att finna lösningar utan att allt det som ger Söder sin karaktär och trevnad offras.  En medlem som starkt kom att ge föreningen sin prägel var författaren Per-Anders Fogelström.


Bli medlem!


Vi behövs än idag! Bli gärna medlem och kom på våra utflykter och sammankomster så får du reda på vad som hänt och händer på Södermalm med omnejd! Man behöver inte bo på Söder eller vara född på Söder för att vara med.


Årsavgiften är  från 2023 150:- och sätts in på vårt
plusgiro 50 56 31 - 2.
Ange namn, adress och E-post. 


För medlemsavgiften får man medlemsskriften "Meddelanden", vara med om utflykter,  vandringar,  studiebesök,  föredrag och andra andliga och lekamliga muntrationer

Senaste nytt


17/5 2023

Utflykt till Hagalunds Tvätterimuseum. Läs reportaget här.


4/5 2023

Besök på Ersta Museum.

Läs reportaget här.


19/4 2023

Besök på Almgrens Sidenväveri.

Läs reportaget här.


1/3 2023

Årets Meddelanden som handlar om Bryggerier på Södermalm är nu på väg till medlemmarna per post. I den kallar vi till Årsmöte den 15:e mars.


14/12 2022

Visning av Katarina Brandmuseum.

Läs reportaget här.


22/11 2022

Besök på Pressbyråns Museum.

Läs reportaget här.


13/10 2022

Skördefest! Läs reportaget här.