Hem

Föreningen Södermalm

 

Välkommen till Föreningen Södermalm

"Som skall verka för bevarande av Södermalms kultur och skönhetsvärden

samt väcka och vidga intresset för dess historia och minnen"

FÖRENINGEN SÖDERMALM

Är politiskt och religiöst obunden, samverkar med Sofia och Högalids Hembygdsförening. Föreningen Södermalm bildades en januaridag 1954.

Kort tid i mänsklighetens historia, men lång härlig tid för oss på Södermalm.

Föreningen ger ut en tidskrift Meddelanden och yttrar sig i stadsdelens planfrågor.

 

Åtta ordförande har hållit i klubban under årens lopp

 

Harry Sandberg - Borgarråd

Erik Wettergren- Överintendent på Nationalmuseum

Ljungdal - kom från näringslivet

Carl Sidenbladh - Hovrättsråd

Tord O:son Nordberg - Stadsantikvarie på Stadsmuseum

Per Anders Fogelström - Författare

Bengt Ringberg - Rektor

Topsy Bondeson - Antikvarie på Stockholms Stadsmuseum