Kasper

Föreningen Södermalm

 

Organisationsnummer: 802008-2791

Postadress:

c/o Sandkil

Götgatan 107 B

116 62 Stockholm

Plusgiro: 50 56 31-2

 

Webmaster: Johan Murray

webmaster@foreningensodermalm.com

 

© 2018 Föreningen Södermalm

Föreningen Södermalms Kasperpris

När Tord O:son Nordberg, en av Föreningen Södermalms tidigaste ordförande, avled önskade hans anhöriga att det skulle bildas en minnesfond.

 

Fonden instiftades 1980 och möjliggör för föreningen att ge en utmärkelse till personer som arbetat för Södermalms förbättrande och bevarande och spridande av kunskap om stadsdelen. En figur som kunde symbolisera detta fann föreningen på Medborgarplatsen. Där står Kasperstatyn av Göran Strååt och räcker lång näsa åt myndigheterna.

 

Föreningen Södermalm kan därför dela ut små Kasperstatyetter, 13 cm höga, till personer som förtjänar att få en.

Genom åren har dessa personer förärats var sin Kasperstatyett:

 

1983 Ester Blanck Hängiven skildrare av östra Södermalm

 

1984 Anne Marie Rådström Parkteaterchef och Ordf. i Sofia hembygdsförening

 

1985 Thorleif Hellbom Verksam på DN och söderskribent

 

1986 Bengt Grimme Bevarade Stadsholmen hus främst på söder

 

1987 Carl Anton I Vita Bergen och i TV

 

1988 Stig Claesson Skildrat söder, själv och ofta tillsammans med PAF

 

1989 Björn Hallert Stadsantikvarie och redaktör för S:t Eriks årsbok

 

1990 Per Anders Fogelström Författare

 

1991 Märta Fransson Rektor Maria Elementar

 

1992 Lars Helgö Mer känd som Lasse i Parken

 

1993 Maj Sundevall Föreståndare Södergården

 

1994 Södra Bergens Balalajkor

 

1995 Ewe Nilsson Entusiastisk körledare i Katarina kyrka

 

1996 Magnus Sederholm Stolta Stad

 

1998 Alice Jansson Klubbmästarinna i FS

 

1999 - 2002 Ingen utdelning av Kasper

 

2003 Stig Dingertz Landstingsråd med hjärtat på Söder

 

2004 Bengt Ringberg Och Fryshyset

 

2005 Rene Reiss Kvartersbion

 

2006 - 2016 Ingen utdelning av Kasper

 

2017 Kenneth Kempendahl Miljöchef på Södermalm

 

2018 - ???? Ingen utdelning av Kasper